Uw Brug tussen Business en IT

Welkom bij BEBBIT

BEBBIT is een jonge organisatie die zich richt op het verbinden van Business en IT.

Al jaren lang worden binnen organisaties IT-systemen ontwikkeld waarbij niet het optimale uit de organisatie wordt gehaald. Te vaak zijn de oplossingen suboptimaal, de opdrachtgever en gebruikers niet tevreden, de ontwikkelkosten veel te hoog en de ontwikkeltijd veel te lang.

De afstand tussen Business en IT is te vaak veel te groot; de Business kan onvoldoende duidelijk maken wat de behoefte en wensen zijn en IT-ers spreken hun eigen taal die veelal door de Business niet begrepen wordt. IT is hierdoor binnen menig organisatie een belemmerende factor als het gaat om het doorvoeren van veranderingen.

BEBBIT brengt hier verandering in door deze partijen te verbinden, goed te kijken naar de behoefte, gebruikers te betrekken en te sturen op resultaat. Door jarenlange ervaring in dit werkterrein heeft BEBBIT veel gevoel ontwikkeld voor zowel Business als IT.

BEBBIT is daardoor in staat de brug te slaan tussen Business en IT en beide werelden te verbinden.
Hierin ligt de kracht van BEBBIT.

BEBBIT staat hiermee voor verandermanagement waarbij het resultaat voor de Business voorop staat.

france-millau-viaduct

De brug bij Millau in zuid Frankrijk als inspiratie hoe iets effectief en mooi kan zijn.

BEBBIT levert:

– Consultancy
– Analyse
– Projectmanagement

Daarnaast ontwerpt en beheert BEBBIT op aanvraag websites voor stichtingen, verenigingen, particulieren en kleinbedrijf.