Uw Brug tussen Business en IT

Verbinden

BEBBIT stelt zich ten doel Business en IT te verbinden.

In alle opdrachten die de afgelopen jaren zijn vervuld, is het verbinden van Business en IT een grote drijfveer geweest.  Oplossingsgericht met draagvlak vanuit de organisatie.
Al tijdens de analyse en ontwerpfase van een geautomatiseerde oplossing moeten opdrachtgever en gebruikers zodanig worden betrokken, dat zij het gevoel krijgen daadwerkelijk gehoord te worden en zo van invloed zijn op het eindresultaat.  Hoe meer de oplossing door gebruikers gedragen wordt hoe efficiënter het gebruik zal zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de bedrijfsdoelstellingen en deze door te vertalen naar bedrijfsprocessen en deze bedrijfsprocessen vervolgens via use-cases verder uit te modelleren.

Tot dit punt zijn de gebruikers nog wel bij de les te houden.  Het probleem van de klassieke ontwikkel-methodieken komt in de verdere specificatie van de geautomatiseerde oplossing. Gebruikers leveren nog wel input voor een ontwerp, maar haken veelal af op moment dat de specificaties worden uitgedetailleerd. En toch worden ze op een bepaald moment geacht het volledige ontwerp goed te keuren of de gerealiseerde oplossing te accepteren.

Gelukkig zijn er tegenwoordig methoden die wel in staat zijn de gebruiker aan boord te houden; Model Driven Development (MDD). Een methode waarbij met behulp van businessmodeling tools de processen tot in detail worden uitgetekend.  Aangezien modellen en tekeningen veel meer tot de verbeelding spreken is het vele malen makkelijker de gebruiker aan boord te houden. Zeker is dit het geval als de gebruiker zelf betrokken wordt bij het uitwerken van deze modellen.   De hedendaagse agile methodieken zijn hiervoor een prima aanpak.

De ultieme oplossing hierbij is de oplossing waarbij het systeem na het modelleren gebruiksklaar is. Er zijn tools in de markt waarbij de gemaakte modellen worden geëxecuteerd zonder dat daar eerst een programmeur aan te pas hoeft te komen. Dat houdt dan tevens in dat er ook geen functionele test (FAT) meer hoeft plaats te vinden om te beoordelen of het afgestemde ontwerp door die programmeur correct is omgezet in programma code;  er is immers geen programmeur en programmacode meer.
Uiteraard moet er natuurlijk nog wel in een gebruikers acceptatie test (GAT) beoordeeld worden of het juiste proces is gemodelleerd.

De meest verregaande oplossing, op dit moment, waarmee dit mogelijk is de E2E-Bridge van het Zwitserse Scheer E2E AG (End 2 End).

De resultaten die met deze tool bereikt kunnen worden zijn fenomenaal. Met name als het gaat om koppeling van systemen. Het verbinden van ICT-systemen op basis van webservices wordt bijzonder simpel en efficient. Doorlooptijden van projecten kunnen hiermee wel tot een factor 5 worden gedecimeerd.  Dit brengt daarmee uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee.

Er is echter nog een extra benefit dat hiermee ook nog wordt bereikt; de documentatie is altijd op orde en actueel. De documentatie (modellen) zijn immers de broncode. Hierdoor wordt ook onderhoud en beheer van de systemen bijzonder eenvoudig en effectief.

De verbinding tussen business en ICT is hiermee optimaal.

Sinds januari 2017 is BEBBIT partner van E2E Nederland en werken we samen onder de naam Connectforce. Connectforce heeft een eigen website waarop haar diensten uiteen worden gezet en waarop de E2E Bridge volledig wordt belicht op haar mogelijkheden en voordelen.

Wilt u meer weten kijk dan op www.connectforce.nl